Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az IDEASOL Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.ijob.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető termékeket és szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A weboldal működésével, megrendelési, és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állunk!

Szolgáltató adatai:

Név: IDEASOL Magyarország Kft.

Adószám: 24170547-2-41

EU VAT szám: HU24170547

Weboldal: www.ijob.hu

Email cím: info@ijob.hu

Postacím: 1016 Budapest Hegyalja út 26. 2.em.6.

Telefonszám: +36 1 490 0912

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1 Az ÁSZF minden termékre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.ijob.hu weboldalon keresztül érhető el.

1.2 Az elérhető szolgáltatások és termékek részletes listája:

  • Önéletrajzírással, álláskereséssel és karrierépítéssel kapcsolatos személyes és online tanácsadás (Továbbiakban: Szolgáltatás)
  • Önéletrajzírással, álláskereséssel és karrierépítéssel kapcsolatos online tréningek (Továbbiakban: Szolgáltatás)
  • Önéletrajzírással, álláskereséssel és karrierépítéssel kapcsolatos online oktatóanyagok (Továbbiakban: Termék)

1.3 Bármely Szolgáltatás vagy Termék a www.ijob.hu weboldalon leadott megrendeléssel, illetve telefonon vagy e-mailben leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.4 A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a megrendelés leadásával létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza.

1.5 A szerződés nyelve magyar.

  1. MEGRENDELÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1 A www.ijob.hu honlapon megjelenített Szolgáltatások és Termékek kizárólag telefonon, e-mailben és a Weboldal online megrendelő űrlapjain keresztül rendelhetőek meg.

2.2 A www.ijob.hu weboldal önéletrajzírással, álláskereséssel és karrierrel kapcsolatos oktatócsomagokat forgalmaz és önéletrajzírással, álláskereséssel és karrierrel kapcsolatos személyes és online tanácsadással foglalkozik. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, amik a valóságtól eltérhetnek. A vásárolandó Szolgáltatás és Termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét Szolgáltatás vagy Termék információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt Ügyfélnek kérdése merülne fel, Szolgáltató készséggel áll rendelkezésére telefonon és e-mailben.

2.3 A Weboldalon megjelenített Szolgáltatás és Termék vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. Az árak magyar forintban (Ft) kerülnek feltüntetésre.

2.4 A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Szolgáltatások és Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék kézhezvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a Termék kézhezvétele csak ezt követően lehetséges.

2.5 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Szolgáltatás vagy Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6 A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

3.1 Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Szolgáltatáshoz vagy Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, árát és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

3.2 E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

3.3 Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

3.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé írásban (e-mailben).

3.5 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  1. TELJESÍTÉSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK TERMÉK MEGRENDELÉSEKOR

4.1 Online oktatóanyagok megrendelése a Weboldalon közzétett megrendelő űrlapon történik. A megrendelés a Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre, az űrlap szerinti tartalommal és áron.

4.2 A Megrendelés leadásával Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a megrendelést követően azonnal megkezdje.

4.3 A megrendelt online oktatóanyag (Termék) kifizetésének módja: bankkártyás fizetés.

4.4 Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására e-mailben küldött írásbeli nyilatkozattal van lehetőség.

  1. TELJESÍTÉSI ÉS FIEZTÉSI FELTÉTELEK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN

5.1 Szolgáltatás (személyes és online tanácsadás vagy tantermi tréning) megrendelése telefonon, emailben vagy a weboldalon közzétett megrendelő űrlapon történik. A megrendelés a Felek között ráutaló magatartással, illetve a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre, az űrlap szerinti tartalommal és áron.

5.2 A megrendelt Szolgáltatás kifizetésének módja: bankkártyás fizetés a Weboldalon, illetve banki átutalással a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra.

5.3 Szolgáltatás teljesítése: A megrendelés beérkezését követően Szolgáltató 2 munkanapon belül az Ügyfél számára elérhetővé teszi az adott terméket / szolgáltatást.

5.4 A számlát az Ügyfél a Szolgáltatás teljesítését követően elektronikus úton kapja meg.

  1. SZERZŐI JOGOK

6.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a Weboldal elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi.

6.2 Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Ügyfél felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

6.3 Az Ügyfél a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 600 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

  1. BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

7.1 A Szolgáltató kijelenti, hogy oktatóanyagok megrendelése esetében a kártyás fizetés során Szolgáltató a Barion nevű fizetési rendszert használja, amit a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I- 1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemeltet, és így a megrendelés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ weboldalon ismerhető meg, amiket a Szerződő Felek közösen elfogadtak.

  1. ADATKEZELÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

8.1 A Weboldal használata során Szolgáltató a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az alvállalkozóként működik.

8.2 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

8.3 Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.

8.4 Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, Ügyfél letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

8.5 A megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

8.6 A www.ijob.hu oldalon igényelhető hírlevél. A feliratkozási űrlapokon a látogató megadhatja e-mail címét, nevét. A hírlevél igénylésével a látogató elfogadja, hogy a Szolgáltató hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető, bármelyik Szolgáltatótól kapott e-mail alján. A Szolgáltató törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon. A törlés iránti igény továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

8.7 Adatai törlését, módosítását Ügyfél bármikor kérheti írásban a info@ijob.hu e-mail címen.

8.8 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A Weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ügyfél elfogadja www.ijob.hu általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit és kijelenti, hogy minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Továbbá az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

KAPCSOLAT, JOGORVOSLAT

A Szolgáltató adatait teljes körűen megtalálja ezen az oldalon. Ha a látogató úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.